Bilimsel Faaliyetler

Bakımı geliştirmek için güncel literatürü takip etmenin ve kanıt temelli uygulamaları kliniğe yansıtmanın öneminin farkındayız. Mesleki gelişimimizi arttırmak ve klinik deneyimlerimize yansıtmak amacıyla hemşireliğin tüm rollerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Bu amaç doğrultusunda zorunlu eğitimler dışında yaşam boyu öğrenme felsefesiyle, mesleki, kişisel gelişim ve liderlik becerilerini güçlendirici sürekli eğitimler gerçekleştiriyoruz.

Klinikte, kullanılabilir güncel ve özet bilgi içeren bültenler yayınlıyoruz.

Kanıta dayalı uygulamaları bakıma yansıtmak için güncel literatürü takip ediyoruz. Hemşirelerimizden oluşan araştırma grupları ile araştırmalar yürütüyoruz. Sonuçlandırdığımız araştırmaları ilgili kongrelerde sunarak ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde de yayınlıyoruz.

Hizmet İçi Eğitimler

Kurum Dışı Eğitimler

Hemşirelik Bültenleri