Project Description

Bilim ve Teknolojiyle Bende Güven’deyim

14.00-14.20 Açılış Konuşmaları
14.20-14.50 Prof. Dr. Ülkü BAYKAL
Yönetici Hemşireler Derneği Başkanı
‘’Eğitimin İstihdama Etkisi’’
14.50-15.20 Dr.Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ
Bilişim Hemşireleri Derneği Başkanı
‘’Dijitalleşmenin İstihdama Etkisi’’
15.20-15.50 Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ
Türk Hemşireler Derneği Başkanı
‘’Politikaların İstihdama Etkisi’’
15.50-16.00 Tartışma ve Kapanış
16.30-18.00 Kokteyl

Arife Şahin
arife.sahin@guven.com.tr
03124572068
Kader Özbay
kader.ozbay@guven.com.tr
03124571099

Zoom ID:7154945488
Passcode: 752200