Hemşirelik Kariyerime

Güven’de Güvenli Başlıyorum

Mülakat

İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından uygun adayların CV’leri kariyer.net üzerinden taranarak hemşirelik hizmetleri yöneticilerine sunulur. Mülakat, İnsan Kaynakları Direktörlüğünden ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğünden bir çalışanın katılımı ile online olarak gerçekleştirilir.

Gözlem

Aday, İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü çalışanları tarafından uygun bulunursa gözleme davet edilir. Gözlem süreci adayın kurumu, çalışacağı kliniği fiziki olarak görmesine ve çalışacağı ekibi tanımasına fırsat sağladığı gibi, klinik çalışanlarının da aday hakkında karar vermesini sağlamaktadır.

Teklif

Gözlem Sonucu olumlu olan adaya İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından maaş teklifi yapılır. Aday teklife onay verirse işe başlamak için gerekli olan evrakları belirtilen sürede İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim eder.

İşe Yeni Başlayan Personelin Uyum Süreci

Güven sağlık Grubuna başlayan yeni mezun hemşire, ebe, ATT’ ler 4 aylık, deneyimli hemşire, ebe, ve ATT’ ler ise 2 aylık oryantasyon sürecine başlar. Klinik eğitimleri rehberler hemşireleri/ebeleri/ATT’leri tarafından sağlanır.


İçerik

Çalışanlarımız işe başlamalarını takiben 1 ay içerisinde Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü tarafından düzenlenen ve 5 gün süren “ Hemşire Oryantasyon Programı (HOP) ” na katılırlar. Ardından hemşire ve ebeler 3 gün süren “ Sistemlerin Anatomisi Fizyolojisi ve Değerlendirmesi” eğitimine katılırlar. Bu eğitimleri tamamlayan hemşire ve ebeler 4 ay içerisinde çalıştıkları alana özgü eğitimlerini (Kadın doğum hemşireliği eğitimi, pediatri hemşireliği eğitimi, yoğun bakım hemşireliği eğitimi, onkoloji hemşireliği eğitimi, geriatri hemşireliği eğitimi, cerrahi hemşireliği eğitimi vb) tamamlarlar. Acil servisi başlayan ATT’ ler ise HOP sonrası “Acil Eğitimi” ne katılırlar. Ardından “ Acil Serviste Süreç Yönetimi” eğitimlerini tamamlarlar.

Tüm çalışanlarımız işe girişte bir kez, yıllık ya da iki yılda bir olacak şekilde sağlıkta kalite standartları (SKS) ve Joint Commission International (JCI) tarafından belirlenen zorunlu eğitimlerini tamamlarlar.

Kariyer Günleri

Yılın belirli zamanlarında şehir içi ve şehir dışı olmak üzere birçok üniversitenin kariyer günlerine katılım sağlamaktayız.

Kariyer Formunu Doldur